Julkinen materiaali

 • FinNuclear INFO - Koottuna tiedotteita,  julkisia esityksiä ym. mielenkiintoista. Jäsenten käytössä on www.finnuclear.fi/members -sivu, jossa on paljon enemmän materiaaleja mm. menneiden tilaisuuksien esitykset ja kokousasiakirjat.
Linkit

Kotimaa

Viranomaiset
Lainsäädäntö
Keskeisimmät ydinlaitosten toimijat Suomessa

Tutkimuslaitokset

  Kansallisia tutkimusohjelmia

  • KYT2014 Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 2011-2014
  • SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus (SAFIR) 2011-2014

  Kansainvälisiä organisaatioita
  Linkit alihankintaketjuihin pääsemiseksi
  OL4 ja HA1 laitostoimittajaehdokkaat
  Muita alan toimijoita
  • Ydinreaktioita.fi - Ydinvoimakeskustelua ja uusia näkökulmia ydinvoimasta
  • Ydinasiaa - Perustietoa säteilystä ja ydinsähköstä
  • STUK sanasto - Säteilyturvakeskuksen internet-sivuston sanastossa on selityksiä useille säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyville termeille.