Ydinenergia Suomessa

Ydinenergia on suurin yksittäinen energialähde Suomen sähköntuotannossa.


Nykyiset ydinvoimalaitokset

Suomessa on tällä hetkellä neljä toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosyksikköä kahdella laitospaikalla: Fortumin omistamat Loviisa 1 ja Loviisa 2 Loviisassa ja Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 Eurajoella. Olkiluodon voimalaitosalueella on rakenteilla sen kolmas voimalaitosyksikkö, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2018.

Loviisa 1 ja 2

Loviisan laitosyksiköt ovat neuvostoliittolaisen V/O Atomenergoexportin (AEE) toimittajan VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita (PWR). Vuonna 1995 aloitetun modernisoinnin ansiosta yksiköiden nettosähköteho on 488 MW ja reaktorin lämpöteho 1500 MW. Vuodessa Loviisan voimalaitos tuottaa noin 8 TWh sähköä vuodessa.

Olkiluoto 1 ja 2

Olkiluodon kahdelle ensimmäiselle modernisointeja on tehty kolmena eri vuosikymmenenä, joista viimeisimmän ansiosta (v.2010-2011) sähkötehoa korotettiin 860 MW:sta 880 MW:iin. Olkiluoto 1 ja 2 ovat ruotsalaisen AB Asea Atomin (nykyisin Westinghouse Electric Sweden AB) toimittamia identtisiä kiehutusvesireaktoreita (BWR). Olkiluodon voimalaitos tuottaa tällä hetkellä noin 14 TWh nettosähköä vuodessa, joka vastaa noin 16% kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä.

Olkiluoto 3

Rakenteilla oleva Olkiluoto 3 on 1600MWe EPR tyyppinen painevesireaktori, jonka toimittaa avaimet käteen -toimituksella Areva NP:n ja Siemens AG:n muodostama ranskalais-saksalainen konsortio.
  
                                                                              

Uudet hankkeet

Heinäkuussa 2010 eduskunta on vahvistanut valtioneuvoston myönteiset periaatepäätökset kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Periaatepäätösten mukaan mahdolliset rakentamislupahakemukset on jätettävä kesäkuun loppuun mennessä 2015.

Lisäksi periaatepäätös on myönnetty ja vahvistettu Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna Eurajoelle. Posiva Oy on TVO:n sekä Fortum Power & Heat Oy:n omistama vuonna 1995 perustettu yritys, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoitukseen liittyvästä tutkimuksesta ja muista toimialaansa kuuluvista asiantuntijatehtävistä. Ydinjätteen loppusijoituslaitoksen maanalainen kallioperäntutkimustila nimeltään ONKALO sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa.

Rakenteilla oleva Olkiluoto 3 (kuva: TVO)