FinNuclear ry


FinNuclear ry:n tarkoitus 

FinNuclear ry on teollisuuden organisaatioiden perustama valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistoimintaa, kansainvälistä osaamista ja tunnettavuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä. 

Toimiala kattaa ydinvoimalaitosten ja niihin kytkeytyvien laitosten suunnittelun, luvituksen, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon, laitosmuutosten, polttoainekierron, ydinjätehuollon, käytöstäpoiston sekä niihin liittyvän tutkimustoiminnan. Yhdistyksen toiminnalla edistetään suomalaisten yritysten valmiuksia toimia ydinenergia-alalla. Samalla yhdistyksen toiminta osaltaan tukee ydinvoimalaitosten turvallista käyttöä varmistamalla suomalaiseen osaamiseen perustuvaa laite- ja palvelutoimitusten saatavuutta ydinlaitosten elinkaaren aikana. 

Ydinenergia on suurin yksittäinen energianlähde Suomen sähköntuotannossa.   Suomen ydinenergialainsäädännön kantavana periaatteena on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. FinNuclear ry:n toiminnasta hyötyy myös valtiovalta huolehtiessaan ydinenergian toimintaedellytyksistä. FinNuclear-toiminnan taustatukena on ollut Työ- ja elinkeinoministeriö, joka korostaa kansallisen yhteistyön merkitystä kotimaisissa ydinvoimalaitoshankkeissa.


Tulevat kotimaiset ydinvoimalaitoshankkeet nähdään mahdollisuutena laajentaa suomalaista ydinenergia-alan osaamista ja näitä pidetään ponnahduslautana vientiä ajatellen.

Tausta ja organisaatio

FinNuclear-toiminta käynnistyi ohjelmamuotoisena vuonna 2007 viiden suomalaisen ydinenergia-alalla toimivan organisaation välisenä yhteistyönä ja osana kansallista Osaamiskeskusohjelmaa. Lähtökohtana oli suomalaisen ydinenergia-alan osaamisen aikaisempaa parempi hyödyntäminen    kaupallisesti kotimaisissa ja ulkomaisissa ydinenergia-alan hankkeissa. Juridisen perustan vahvistamiseksi FinNuclear-toiminta päätettiin organisoida rekisteröidyn yhdistyksen muotoon vuonna 2011 keväällä. Toiminnan käytännön toteutuksesta on alkuvaiheessa vastannut Prizztech Oy:n FinNuclear-yksikkö, joka itsenäistyi spin-off yritykseksi vastaamaan FinNuclear ry:n operatiivisen toiminnan toteuttamisesta.

FinNuclear ry:n toimintaa ohjaa ja valvoo vuosittain nimettävä hallitus.

FinNuclear ry:n toiminta

Tietoa FinNuclear ry:n toiminnasta löydät Palvelut -osiosta