FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi


FinNuclear Itsearviointi

FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi ja se muistuttaa ISO 9004 standardin itsearvioinnin kypsyysmallia avainalueineen ja yksittäistekijöineen sekä niihin liittyvine kriteereineen.

FinNuclear Itsearvioinnin tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, kun yritys pyrkii ”vaativien markkinoiden” toimittajaksi ja ryhtyy kehittämään kyvykkyystasoaan vastaamaan k.o. markkinoiden vaatimustasoa. Tällaisia ”vaativia markkinoita” ovat esimerkiksi offshore, öljy ja kaasu, tieteelliset projektit tai ydinvoima-ala.

FinNuclear Itsearviointi kattaa kuusi avainaluetta: Strategia ja Johtajuus, Suunnittelu ja Projektinjohtaminen, Henkilöstön erinomaisuus, Prosessien erinomaisuus, Työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri sekä Laadunhallinta. Kukin avainalue käsittää kymmenen aihepiiriä, kriteeristön ollessa nelitasoinen. FinNuclear Itsearviointi ei sisällä ”vaativien markkinoiden” erityisvaatimuksia, mutta kertoo yrityksen valmiuden lähteä soveltamaan k.o. ”vaativan markkinan” erityisvaatimukset.


Ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivälle yritykselle Itsearviointi on oleellinen osa FinNuclearin kehittämää järjestelmällistä menettelyä kyvykkyystason nostamiseksi aina turvallisuusluokan 2 toimituksiin.

Pyydä maksuton käyttöoikeus
yrityksesi käyttöön alla olevalla lomakkeella.

Itsearviointiin syötetyt tiedot pysyvät luottamuksellisina eikä niitä välitetä eteenpäin. Arvioinnin tulokset ovat sen tehneen organisaation omaan käyttöön.

Alla mainituilta henkilöiltä saa lisätietoja sovelluksesta.

Rauno Liikamaa
044 710 2063

Megumi Asano-Ulmonen
044 710 2061

*Mikäli lomake ei avaudu selaimessasi klikkaa tästä

FinNuclear Esiauditointi 

FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset. 

FinNuclear Kyvykkyystasomalli perustuu neljään johtamisen ja laadunhallinnan kyvykkyystasoon suomalaisessa ydinvoima-alan toimintaympäristössä. FinNuclear tarjoaa malliin perustuen ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivälle yritykselle tavan edetään järjestelmällisesti, organisaation lähtötason valmiudesta ja tavoitteista riippuen, aina turvallisuusluokan 2 (TL2) toimituskyvykkyystasolle 1).


FinNuclear Oy koordinoi ja tarjoaa FinNuclear-verkoston erikoisosaajien konsultointi- ja auditointipalveluja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkivien yritysten tarpeisiin.

Lisätietoja:

Leena Jylhä
044 710 2060

Rauno Liikamaa
044 710 2063

1) Turvallisuusluokkaan 1 liittyvät komponentti-, laite- tai asennustoimitukset ovat erityistapauksia ja niihin pätevöityminen edellyttää yleisten edellytysten lisäksi siinä määrin myös spesifisten laitostoimittajakohtaisten menettelyiden hallintaa, että niihin pyrkimistä ei tässä vaiheessa voida ottaa FinNuclear Esiauditointi piiriin.