Ajankohtaista


FinNuclearin ajankohtaiset

-     World Nuclear Exhibition 2018- Suomen osasto
        26-28.6.2018 - Pariisi, Ranska

        Tervetuloa vierailemaan osastolla D-155. Lisätietoja Leena.Jylha@finnuclear.fi

-     Lisää tapahtumia FinNuclear kalenterissa


Muuta ajankohtaista


-      Pienillä ydinvoimaloilla eroon fossiilisista polttoaineista kaupunkienergiassa? - webinaari
       15.3.2018 | Ohjelma ja ilmoittautuminen

-      Titan2 Hanhikivi-1 hankinnat: http://trade.titan2.ru/ForeignTendersTukiaineistoa ydinenergia-alan alihankkijoille

-      ELLEN

       Verkkokursseja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkiville yrityksille

       ELLENista löytyy johtamisjärjestelmän merkitystä, yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoima-alalla käsittelevät verkkokurssit


-       Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? -opas 

        https://sites.google.com/a/finnuclear.fi/public/etusivu/alihankkijaopas.jpg?attredirects=0


-       FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi

          FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi, tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä
          kypsyystasosta. Pyydä maksuton käyttöoikeus.

          FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut 
          ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.