Ajankohtaista

 
Sääntömääräinen syyskokous ja -seminaari 22.11.2017, Helsinki

ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor
6-9 March 2018, Helsinki region, Finland


Lisää tapahtumia FinNuclear kalenterissa


Muuta ajankohtaista

Titan2 Hanhikivi-1 hankinnat: http://trade.titan2.ru/ForeignTenders

Tukiaineistoa ydinenergia-alan alihankkijoille

ELLEN

Verkkokursseja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkiville yrityksille


ELLENista löytyy johtamisjärjestelmän merkitystä, yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoima-alalla käsittelevät verkkokurssit.

Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? -opas 

https://sites.google.com/a/finnuclear.fi/public/etusivu/alihankkijaopas.jpg?attredirects=0


FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi

FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi, tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Pyydä maksuton käyttöoikeus.

FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.