Ajankohtaista


FinNuclear:n ajankohtaiset

-     ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor- koulutus

        6-9.3.2018, Eteläranta 10, Helsinki | Lisätietoa ja ilmoittautuminen Koulutus on englanninkielinen


    INPPS 2018, yhteisosasto

        6-7.3.2018, Istanbul


-     Hanhikivi-1 business seminar
        20.4.2018, Pietari, Venäjä | Ilmoittaudu nyt Lisätietoa 


-     World Nuclear Exhibition 2018- Suomen osasto
        26-28.6.2018 - Pariisi, Ranska | 
FinNuclear ry järjestää yhteisosaston tässä maailmanlaajuisessa ydinvoima-alan tapahtumassa. Varaa paikkasi osastolta ajoissa! Lisätietoa


-     Lisää tapahtumia FinNuclear kalenterissa


Muuta ajankohtaista


-     Titan2 Hanhikivi-1 hankinnat: http://trade.titan2.ru/ForeignTendersTukiaineistoa ydinenergia-alan alihankkijoille

-      ELLEN

       Verkkokursseja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkiville yrityksille

       ELLENista löytyy johtamisjärjestelmän merkitystä, yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoima-alalla käsittelevät verkkokurssit


-       Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? -opas 

        https://sites.google.com/a/finnuclear.fi/public/etusivu/alihankkijaopas.jpg?attredirects=0


-       FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi

          FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi, tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä
          kypsyystasosta. Pyydä maksuton käyttöoikeus.

          FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut 
          ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.