Ajankohtaista

Oulu Nuclear Forum

Oulu Nuclear Forum

22-24 May 2017, Oulu

FinNuclear ry:n kevätkokous

Kevätkokous pidetään Oulu Nuclear Forumin yhteydessä 22.5.2017 klo.11.15

Valmennukset

Ydinenergiarakentamisen erityispiirteet

6.6.2017, Vantaa
Kurssi ydinenergia-alan rakennushankkeisiin tähyäville yrityksille. 

ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor Training

25-28 April 2017, Helsinki

Itsearviointi-valmennus

Huhti-toukokuu, Oulu
Ydinvoima-alalla kokenut asiantuntijamme opastaa osallistujia itsearvioinnin tekemisessä tilaisuuden aikana ja selventää aiheesta nousevia kysymyksiä. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu tästä!

Pyydämme kertomaan muista valmennustoiveistanne ottamalla yhteyttä jekaterina.saikkonen@finnuclear.fi

ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor Training
October 2017, Helsinki
More information and preregistration: jekaterina.saikkonen@finnuclear.fi

Muut tapahtumat

Lisää tapahtumia, joissa osassa on mahdollisuus yhteisesiintymiseen, sekä yhdistykselle neuvotellut tapahtumakohtaiset alennukset löydät FinNuclear kalenterista

Muuta ajankohtaista

Titan2 Hanhikivi-1 hankinnat: http://trade.titan2.ru/ForeignTenders

Opiskelumateriaalia alihankkijoille

https://sites.google.com/a/finnuclear.fi/public/etusivu/alihankkijaopas.jpg?attredirects=0

Linkki oppaaseen                      

ELLEN

Verkkokursseja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkiville yrityksille

ELLEN

ELLENista löytyy johtamisjärjestelmän merkitystä, yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoima-alalla käsittelevät verkkokurssit.


FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi

FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi, tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Pyydä maksuton käyttöoikeus.

FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.


Oulun seudun ydinvoimaklusterin käynnistäminen 

FinNuclear ry toteuttaa yhteistyössä BusinessOulun ja Fennovoima Oy:n kanssa 2-vuotisen hankkeen, jolla käynnistetään tulevan FH1 ydinlaitoksen lähialueella toimiva alueellinen teollisuuden ydinvoimaklusteri. Klusterin fokuksessa on palveluiden tuottaminen ydinlaitokselle sen koko elinkaaren ajan. 
Hankkeen tavoitteena on aktivoida, yhdistää ja edistää ydinvoima-­alan toimittajien ja toimittajiksi pyrkivien pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, koulutusta ja soveltavaa tutkimusta, tuottaa alan informaatiota sekä parantaa klusterin näkyvyyttä.

Hankkeella halutaan kanavoida yrityksiin ymmärrystä, että ydinvoima-­alan (kuten muidenkin turvallisuuskriittisten alojen) toimijoiksi kelpoistuminen edellyttää sitoutumista, proaktiivista ja pitkäjänteistä valmistautumista sekä määrätietoisia kehitystoimenpiteitä oman kyvykkyyden osoittamiseksi ja että klusterina toimiessaan PK-­yritysten saataville tulee sellaista uutta liiketoimintaa, mikä yksin toimiessaan ei ole mahdollista.

Hankkeella pyritään edistämään myös PK yritysten kansainvälistymistä ja toimimista ulkomaisten kumppaneiden kanssa.


Ydinvoima-alan sähköinen materiaalikirjasto PK-sektorille

Ydinvoimaklusterin rinnalla omana hankkeena kootaan yleiseen käyttöön digitaalinen materiaalikirjasto. Kirjaston avulla tuetaan ja tehostetaan Hanhikivi-1 laitosyksikön lähialueella sen koko elinkaareen kytkeytyvän teollisuuden ja muiden organisaatioiden kyvykkyyttä ymmärtää ja hallita turvallisuuskriittiseen ydinvoima-alaan kytkeytyviä erityispiirteitä. 

Molempia hankkeita rahoitetaan EU-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma”.

Lisätietoa: 

Rauno Liikamaa, hankkeen projektipäällikkö, 
p. 044 710 2063, rauno.liikamaa@finnuclear.fi

sähköisen materiaalikirjaston osalta: Jekaterina Saikkonen,