Ajankohtaista

Valmennukset

Ydinenergiarakentamisen erityispiirteet

31.8.2017, Espoo
Kurssi ydinenergia-alan rakennushankkeisiin tähyäville yrityksille. 

10-13 October 2017, Helsinki

Otamme mielellään vastaan muita valmennustoiveitanne: jekaterina.saikkonen@finnuclear.fi


Muut tapahtumat

Lisää tapahtumia, joissa osassa on mahdollisuus yhteisesiintymiseen, sekä yhdistykselle neuvotellut tapahtumakohtaiset alennukset löydät FinNuclear kalenterista

Muuta ajankohtaista

Titan2 Hanhikivi-1 hankinnat: http://trade.titan2.ru/ForeignTenders

Tukiaineistoa ydinenergia-alan alihankkijoille

ELLEN

Verkkokursseja ydinvoima-alan toimittajiksi pyrkiville yrityksille

ELLEN

ELLENista löytyy johtamisjärjestelmän merkitystä, yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoima-alalla käsittelevät verkkokurssit.

Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? -opas 

https://sites.google.com/a/finnuclear.fi/public/etusivu/alihankkijaopas.jpg?attredirects=0


FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi

FinNuclear Itsearviointi on verkossa itsenäisesti suoritettava arviointi, tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Pyydä maksuton käyttöoikeus.

FinNuclear Esiauditointi auttaa ydinvoima-alan toimittajaksi pyrkivää yritystä selvittämään missä määrin sen nykyinen toimintatapa täyttää FinNuclear Kyvykkyystasomallissa kuvatut ydinvoima-alan toimittajalle kohdistuvat vaatimukset.